Świecka Polska – historia i przyszłość

Transkrypcja nagrania:

 

Nazywam się Zbigniew Szetela, byłem i będę motorem napędowym Świeckiej Polski. Od czterech lat jestem nieodwracalnie i dozgonnie niewidomy – to uzasadnia ponad czteroletnią przerwę w publikacjach na niniejszej stronie. Zamieszczał będę nagrania, ponieważ nie jestem w stanie pisać. Program komputerowy będzie dokonywał transkrypcji nagrań na tekst pisany dla zdecydowanie przywiązanych do literek, nie dźwięku. Zachęcam do śledzenia kolejnych publikacji. Moja działalność rozpoczęta w roku 2011, a więc 3 lata przed powstaniem portalu Świecka Polska, stała się niezwykle groźna dla kościelnego establishmentu i wspierających go struktur politycznych, w tym niestety także z lewej strony – dowody zostaną przedstawione w późniejszych materiałach. Przyszło mi zatem zapłacić wysoką osobistą cenę. Byłem zagrożony utratą wzroku od dawna, od kilkunastu lat. Szansą na jego przywrócenie był przeszczep rogówki w jedynym widzącym prawym oku. Niestety konsekwencje mojej walki były dla mnie opłakane. Straciłem nieodwracalnie i dozgonnie szanse na przywrócenie wzroku, ponieważ zniszczony został nerw wzrokowy w prawym oku; lewe od ponad 20 lat było nieczynne. To tyle o kosztach osobistych. Wbrew logice, ślepa przyszłość Świeckiej Polski pozwala na śmielsze rysowanie perspektyw i szersze horyzonty. Wierzę, że dalsze działania mają sens i pozwolą wyzwolić Polskę z klerykalnych okowów. Marzy mi się wolna Polska wolna od klerykalnej przemocy i wszechwładzy kościelnych hierarchów oraz wspierających ich polityków. Mam nadzieję, że znajdą się osoby wspierające moje zamierzenia, którym bliska jest przedstawiona wizja naszej ojczyzny: demokratycznej, praworządnej i wolnej od klerykalnej przemocy. Apeluję zatem do wszystkich takich osób o finansowe wsparcie, utrzymanie strony oraz profesjonalne nagranie i transkrypcja to nieustanne koszty. Złożenie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wymaga złożenia skargi kasacyjnej w konkretnym postępowaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wymogi formalne decydują o tym, że skuteczność takiej skargi wymaga zaangażowania profesjonalnego prawnika: adwokata radcy prawnego, doktora prawa bądź profesora, a zatem wymaga to wysokiego honorarium. Niestety każda walka wymaga środków finansowych. Wszyscy, którzy zechcą uwierzyć w szansę i skuteczność moich działań proszeni są zatem o wpłacanie dowolnych datków na ten cel. Sukces będzie nasz, o czym będę przekonywał w kolejnych nagraniach. Aby umożliwić śledzenie przyszłości wszystkim chętnym postaram się zamieszczać pełne wersje kolejne nagrań oraz streszczenia dla niechętnych prawniczym wywodom. Wiem, że język prawa jest dość hermetyczny, a większość nieprofesjonalistów nie jest w subtelności i zawiłości prawa materialnego, prawa proceduralnego, argumentację wspieraną dowodami z wyroków uzasadnień przepisów prawa polskiego i europejskiego, a więc dla wszystkich tych osób dostępne będą krótkie streszczenia. Jeżeli zapragniecie państwo dowodów szczegółowych i źródeł niestety będziecie zmuszeni sięgnąć do pełnych wersji, w których będzie podana linkami źródłowa dokumentacja. Zależy mi na tym, aby wszystkie moje tezy i argumenty były wsparte na niezależnych źródłach. Ich autentyczność każdy może sprawdzić na własną rękę nawet dostęp do archiwum sejmowego jest możliwy dla każdego chętnego. Wystarczy wizyta przedstawienie dowodu osobistego i wejście do archiwum z dowolnych czasów obrad sejmowych jest absolutnie możliwe, czego dowiódł nieżyjący od blisko 10 lat Bolesław Michalski dostarczając kluczowych dla moich późniejszych wywodów argumentów. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do śledzenia przyszłości Świeckiej Polski. Tak jak powiedziałem, mimo tego, że przyszłość jest ślepa, wizje są zachęcające.

 

Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.

 

Zbigniew Szetela, Świecka Polska
– niewidomy od 4 lat aktywny mózgowo nieaktywny wzrokowo

 

Post Scriptum. W chwili, kiedy straciłem wzrok wykruszyli się działacze świeckiej Polsce. Ich historyczne zasługi zostały w części historycznej udokumentowane przytoczeniem nazwisk. Mają swój promilowy wkład w realne zmiany w polskiej rzeczywistości. Sztandarowe dowody to: ucieczka młodzieży od religii, walka kobiet zdecydowana o swoje prawa i wiele innych zmian w codzienności naszego kraju. Dziękuję im za dotychczasowe działania. Brak spektakularnych i wymiernych sukcesów powoduje jednak zniechęcenie i frustrację. A zatem, przyszłość Świeckiej Polski jest ślepa, ponieważ zostałem sam. Dziękując wszystkim historycznym działaczom za współpracę, zachęcam do wiary w możliwość przyszłych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *