Deutschlandfunk: ideologia Putina

Ciekawa audycja wczoraj w Deutschlandfunk.
Putin mówił w przemówieniu, że tradycyjne wartości, które od tysięcy lat są moralną podstawą cywilizacji to tradycyjne rodziny i religia oraz cytuje Bierdiajewa.
Spotkanie ideologiczne rosyjskich notabli na Korfu w 2005 r.: w Rosji powstaje nowy system etyczny.
Dugin: na Zachodzie są tylko liberałowie, lewicowi i prawicowi. Nie wolno używać słowa „mama” (jakbym słuchał Radia Maryja!).
Prochanow: my to nie Europa. Powtarza to też minister kultury Miedinskij.
Chociaż z drugiej strony Josif Diskin mówi w sposób zbliżony do naszych radykałów o prawdziwych europejskich wartościach w Rosji (w przeciwieństwie do Zachodu).
W tym roku organizowany przez fanatyków religijnych Światowy Kongres Rodzin odbędzie się w Moskwie.
W programie nie było mowy o Polsce ani o Radiu Maryja, ale wielu polskich organizatorów ŚKR znamy z tej rozgłośni.

Dyktat i kapitał

O. Dariusz Drążek 21 maja 2014 r. o 21:23 namawiał słuchaczy Radia Maryja do przysyłania pieniędzy. Z bardzo wielkim zaangażowaniem: „Radio Maryja (…) jest głosem wolnym, niezależnym od jakiegokolwiek kapitału, dyktatu jakiejś jednej osoby czy pieniądza, ponieważ to państwo utrzymujecie. I to sprawia, że to jest głos wolny, nikt nie może dyktować ani gości, ani rozmów, ani nawet, jak zdarzy się, że program potrwa trochę dłużej, nie spieszymy się z różnego rodzaju reklamami, które muszą pójść, ponieważ utrzymujecie państwo to radio.”

Wiecie pewnie jaką to „jakąś osobę” miał na myśli. Ciekawe jest też, że tym razem nie zaprzeczał, że „nadawca społeczny” Radio Maryja nadaje reklamy.