wsparcie finansowe

Nazwa: Świecka Polska

Numer konta: 45 2490 1044 0000 4200 1982 6990

Tytuł wpłaty: na koszty działań prawnych