monitoring Radia Maryja

Radio Maryja jest medium Kościoła Katolickiego, które ma najszerszy zasięg. W skład konsorcjum wchodzą też m.in. telewizja i codzienna gazeta. Słuchanie ich audycji pozwala orientować się w najnowszych trendach ideologicznych tego środowiska i w jego metodach propagandowych. Media te stale posługują się czarną propagandą, fałszerstwami, manipulacjami, łamią zasady etyczne i prawne. Często pojawiają się w nich różne formy szerzenia nienawiści – homofobia, antysemityzm i inne rodzaje ksenofobii. Audycje są zawsze jednostronne i przekazują tylko te poglądy, które dyrektor lub właściciel uznaje za słuszne. Demaskowanie fałszerstw propagandowych pomaga je odpierać, ważne jest też wytykanie Kościołowi łamania prawa i nieetycznego postępowania. W ramach prywatnego projektu zajmuję się słuchaniem RM, publikowaniem nagrań, zbieraniem informacji o tej stacji, udzielaniem konsultacji zainteresowanym zagadnieniem, pisaniem analiz i zgłaszaniem nadużyć.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami dotyczącymi monitoringu Radia Maryja, TV Trwam oraz działalności Fundacji Lux Veritatis.